ul. Chopina 52 /5
78-600 Wałcz
ul. Ogrodowa 10
78-600 Wałcz
ul. Robotnicza 14
78-600 Wałcz
ul. Wojska Polskiego 24 /12
78-600 Wałcz
ul. Wojska Polskiego 24 lok. 5
78-600 Wałcz