ul. 1000-lecia
78-320 Połczyn-Zdrój
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 4
78-320 Połczyn-Zdrój