ul. 3-go Maja 48
72-200 Nowogard
ul. Wojska Polskiego 3 /17
72-200 Nowogard
ul. Wolności 6
72-200 Nowogard