ul. Osiedle Oświecenia 27
61-206 Poznań
ul. Palacza 28
60-241 Poznań
ul. Strzeszyńska 198
60-479 Poznań
ul. Iłłakowiczówny 9
60-789 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 194
61-485 Poznań
ul. Osiedle Armii Krajowej 125
61-381 Poznań
ul. Osiedle Armii Krajowej 136
61-381 Poznań
ul. Osiedle Armii Krajowej 24/4
61-374 Poznań