ul. Niepodległości 43
62-035 Kórnik
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 m. 31
62-035 Kórnik
ul. Poznańska 42
62-035 Kórnik