ul. Konopnickiej 16
62-600 Koło
ul. Ks. Opałki 18
62-600 Koło
ul. Miłosna 12
62-600 Koło
ul. Prusa 5
62-600 Koło
ul. Tuwima 18
62-600 Koło
ul. Włocławska 6
62-600 Koło