ul. Kolejowa 17
19-400 Olecko
ul. Kolejowa 6
19-400 Olecko
ul. Wolności 13 a
19-400 Olecko