ul. 11-go Listopada 8 /5
11-200 Bartoszyce
ul. Bema 31 b
11-200 Bartoszyce
ul. Bohaterów Warszawy 85
11-200 Bartoszyce
ul. Brzozowa 11
11-200 Bartoszyce
ul. Konstytucji 3 Maja 31
11-200 Bartoszyce
ul. Ogrodowa 1 a
11-200 Bartoszyce