ul. Sobieskiego 23
41-800 Zabrze
ul. Sobieskiego 6 /46
41-800 Zabrze
ul. Staropolska 17
41-800 Zabrze
ul. Szczęść Boże 17 /2
41-800 Zabrze
ul. Szymały 2
41-811 Zabrze
ul. Tyska 7
41-809 Zabrze