ul. Ożoga 32
36-065 Dynów
ul. Szkolna 1
36-065 Dynów