ul. Kościuszki 1 I p.
86-200 Chełmno
ul. Hallera 10 b
86-200 Chełmno