ul. Tomaszów Bolesławiecki 143
59-708 Tomaszów Bolesławiecki